AGILE SOFTWARE ONTWIKKELING

 

Bij de uitvoering van onze projecten hanteren wij de onderstaande uitgangspunten:

1. Personen en interacties zijn belangrijker dan processen en tools.

2. Software die werkt weegt zwaarder dan lijvige documentatie.

3. Samenwerking met de klant heeft hogere prioriteit dan onderhandeling over het contract.

4. Omgaan met verandering prevaleert boven dan het volgen van een plan.

 

De meeste agile-methoden proberen risico's te verminderen door software te ontwikkelen in korte overzichtelijke perioden (timeboxes), die 'iteraties' genoemd worden. Elke iteratie is als het ware een miniatuurproject op zichzelf, en omvat alle noodzakelijke taken: planning, analyse, ontwerp, testen en documentatie. Een iteratie levert niet altijd genoeg op om het eindproduct vrij te geven. Desondanks is het de bedoeling van een agile-project om na iedere iteratie iets bruikbaars voor de markt op te leveren. Voor software gaat dat vaak op als ze web-gebaseerd is. Maar, ongeacht het resultaat wordt na iedere iteratie door het ontwikkelteam herafgewogen wat de project-prioriteiten zijn.

Bij agile-methoden ligt de nadruk op directe communicatie, bij voorkeur als persoonlijk contact, in plaats van geschreven verslaglegging. Bij agile-methoden wordt de voortgang afgemeten aan de hand van werkende producten of prototypes. In agile-projecten wordt erg weinig geschreven documentatie geproduceerd, vergeleken met andere methoden.

Wij hechten niet bijzonder aan specifieke methodieken maar gebruiken ‘the best of all worlds’  (SCRUM; AUP; XP) om een goede bruikbare beschrijving te maken van de gevraagde functionaliteit voor een succesvol bouwproces. 

 

Tekstvak: OPENSOURCE

De HRM Suite is volledig ‘Agile’ ontworpen en gebouwd met behulp van opensource software. De scriptingtaal is bedoeld is om op webservers dynamische webpagina's te creëren.

 

Wij hebben deze keuze gemaakt omdat opensource software het mogelijk maakt om zowel object- als functiegeoriënteerd te programmeren. Oorspronkelijk was functiegeoriënteerd programmeren het belangrijkste, maar de aandacht is in de loop van de tijd steeds meer verschoven naar objectgeoriënteerd programmeren.

 

De voordelen van opensource software zijn: er is een brede ondersteuning mogelijk op het internet, het is zeer populair en makkelijk te leren.

Opensource software wordt vaak in combinatie met een relationele database gebruikt; wij hebben gekozen voor MySQL.

 


Back ...
Tekstvak: Onze medewerkers zijn doorslaggevend …. die van U toch ook?

>>>  HRM SUITE — TECHNIEK <<<

Tekstvak:  © 2012  by Nice ICT Consultancy - Alle rechten voorbehouden

Disclaimer