Software as a Service, vaak afgekort als SaaS, ook wel eens Software on Demand genoemd, is software die als een online dienst wordt aangeboden. De kenmerken van de diensten van een SaaS en A.S.P. (Application Service Providing) zijn:
De klant hoeft de software en de daarvoor benodigde hardware niet aan te schaffen, maar betaalt slechts voor het gebruik ervan. De software en hardware wordt niet bij de klant geïnstalleerd, maar bij de A.S.P. De klant heeft toegang tot de software via internet of een privénetwerk (intranet).

ONS AANBOD:
U hoeft de software niet aan te schaffen, maar sluit een contract af per jaar of project, eventueel in combinatie met andere parameters (zoals de organisatiegrootte). Wij zorgen voor installatie, onderhoud en beheer, uw medewerkers benaderen de software via internet en / of intranet. Deze laatste optie heeft met het oog op informatiebeveiliging onze voorkeur.

Wij verzorgen het applicatiebeheer, zoals het maken van back-ups, het onderhoud en de installatie van nieuwe versies en updates, beveiliging tegen ongeautoriseerde toegang, en dergelijke. Het gebruikersbeheer leggen wij in handen van een functioneel beheerder binnen uw organisatie.


 

Tekstvak: VOORDELEN

Voordeel voor de klant is dat deze doordat hij geen eigenaar is van de middelen geen kapitaalinvestering hoeft te doen en tevens geen beheer hoeft te doen van een complexe IT-infrastructuur.

Lagere beheerskosten voor de klant zijn mogelijk doordat de SaaS-aanbieder de kosten voor de infrastructuur en het beheer van de infrastructuur en de applicaties over alle abonnees kan spreiden.

Bij SaaS kunnen de kosten nog verder omlaag, doordat er geen afzonderlijke licenties met bijbehorende updates en upgrades meer zijn.

De Saas oplossing is 24/7 wereldwijd te benaderen via internet / browser.

 


Back ...
Tekstvak: Onze medewerkers zijn doorslaggevend …. die van U toch ook?

>>>  HRM SUITE — SOFTWARE AS A SERVICE <<<

Tekstvak:  © 2012  by Nice ICT Consultancy - Alle rechten voorbehouden

Disclaimer