REORGANISATIE

De HRM Suite kan ook worden gebruikt om uw reorganisaties zowel procesmatig als operationeel te ondersteunen. De meest gebruikte uitgangspunten zoals het afspiegelingsbeginsel, het anciënniteitbeginsel (LIFO), ‘Best In, Worst Out’ (BIWO) en ‘Competences In, Competences Out’ (CICO) worden ondersteund doordat de kenniscomponent in alle modules is geďmplementeerd. In operationeel opzicht kan de reorganisatie worden voorzien van een aantal statussen die verband houden met de mijlpalen die zijn gedefinieerd.

De verschillende commissies (bemensing), organisatieonderdelen en doelgroep  kunnen worden toegevoegd. Vervolgens kan op basis van de oude organisatie de was-wordt lijst(en) worden gemaakt.

Afhankelijk van de status van het traject kunnen de medewerkers hun uitgangspositie bekijken, aangeven of een gesprek met de Plaatsing Advies Commissie (PAC) gewenst is, belangstelling tonen voor een nieuwe functie en informanten (referenten) aangeven.

De commissie heeft de relevante informatie van de medewerkers altijd tot haar beschikking. Het systeem heeft een kladblok functie. Tijdens het gesprek kunnen door de secretaris direct aantekeningen in het systeem worden ingevoerd. Geen gesleep meer met dossiers.

De medewerker kan zijn bedenking tegen het voorlopig besluit tot plaatsing kenbaar maken met behulp van de module.

De module is voorzien van een brievengenerator. De verschillende brief sjablonen kunnen worden samengevoegd met de gegevens uit de database.


Back ...
Tekstvak: Onze medewerkers zijn doorslaggevend …. die van U toch ook?

>>>  HRM SUITE — REORGANISATIE MODULE <<<

Tekstvak:  © 2012  by Nice ICT Consultancy - Alle rechten voorbehouden

Disclaimer