PROCES

De Proces Module omvat en beschrijft - uitgaande van de processen binnen uw organisatie - de kennis die nodig is om het totaal van activiteiten van de organisatie te realiseren. In deze module kan ongelimiteerd het procesmodel van uw organisatie worden geimplementeerd. Uw organisatie is zeer waarschijnlijk in beweging. De HRM Suite faciliteert een ‘flexibele’ procesinrichting.

Op het hoogste niveau kunnen jaarlijks de hoofdtaken binnen de organisatie in kaart worden gebracht. Om een beeld te ontwikkelen over de noodzakelijke kennis in de processen worden deze geanalyseerd op:

Het kenniskleuren profiel van de hoofdtaken in de diverse processen.
D
e kennis(velden), die hiervoor essentieel is (zijn) (koppeling met kennismanagement).
De functiegroepen, die bepalend zijn voor de taakuitvoering en het aantal benodigd FTE in het referentiejaar.
D
e competenties, die dominant zijn.
D
e uitspraken die richting kunnen geven aan de ontwikkeling, met een uitwerking welke consequenties dit heeft in het takenpakket, tegen de achtergrond van de ontwikkeling van de (bepalende) functiegroepen en (dominante) competenties.

In de Proces Module kunnen bovenstaande gegevens worden geadministreerd. De gegevens worden als referentiedata gepresenteerd in de strategische personeelsplanning module.

 


Back ...
Tekstvak: Onze medewerkers zijn doorslaggevend …. die van U toch ook?

>>>  HRM SUITE — PROCES MODULE <<<

Tekstvak:  © 2012  by Nice ICT Consultancy - Alle rechten voorbehouden

Disclaimer