KENNIS

De kennisboom kan voorzien in de behoefte om het gesprek over de noodzaak van gericht kennismanagement op gang te brengen. Vaak kan er binnen  een organisatie nauwelijks gericht over kennis worden gesproken. Elk organisatieonderdeel hanteert regelmatig een eigen indeling rond kennis, en gesprekken tussen organisatieonderdelen, bijvoorbeeld over kennissamenwerking gaan vaak eerst over de indelingen en de uitleg van de onderlinge verschillen. Met een kennisboom kan net als met de kenniskleuren een gemeenschappelijke taal ontstaan. Deze taal is direct gekoppeld aan de kernactiviteiten, de (primaire) processen, van uw organisatie.

Vanuit kennismanagement binnen uw organisatie kan een lijst met kennisvelden worden opgesteld, die door de verschillende strategische werkgroepen kan worden gebruikt voor het bepalen van de essentiële kennisvelden per hoofdtaak. De kennisboom vormt in deze systematiek de basis voor een korte kennisgids.

De module heeft een boomstructuur. Deze kennisboom is een dynamisch object. Per kennisveld kan een uitwerking worden gemaakt van de benodigde kennis.

Door de koppeling met S.P.P. komen automatisch de kennisdragers binnen de organisatie aan de oppervlakte. Door de leeftijd en talentcategorie te vermelden wordt inzicht verkregen of de kennis zich op een voor de organisatie acceptabel niveau bevindt.

De kennisboomstructuur kan continue worden geactualiseerd en is als referentiegegeven in de HRM Suite beschikbaar.


Back ...
Tekstvak: Onze medewerkers zijn doorslaggevend …. die van U toch ook?

>>>  HRM SUITE — KENNIS MODULE <<<

Tekstvak: KENNISMANAGEMENT

Binnen een toenemend aantal organisaties is de behoefte ontstaan om op een goede manier de beschikbare kennis te ontsluiten en vast te houden. Het managen van kennis vereist een krachtig systeem waarmee u de kenniswerkers binnen uw organisatie in staat stelt content te borgen en ontsluiten. Er worden veel onnodige fouten gemaakt en bij iedere vertrekkende medewerker gaan vele jaren aan opgebouwde kennis en ervaring verloren.

Kennismanagement is natuurlijk veel meer dan alleen het implementeren van een ICT oplossing. Het is een manier van omgaan met kennis waarbij een kennissysteem slechts een middel is.

Tekstvak:  © 2012  by Nice ICT Consultancy - Alle rechten voorbehouden

Disclaimer