VAN REQUIREMENT ANALYSE NAAR INFORAMTIE ANALYSE  ….

De kwaliteit van ict-toepassingen laat zich uitdrukken in de mate waarin wordt voldaan aan de eisen en verwachtingen van opdrachtgevers, gebruikers en andere direct betrokkenen. Requirements staan aan de basis van plannen voor en besluitvorming over ontwikkeling en onderhoud van systemen.
Tijdens veel systeemontwikkelingsprojecten komen bevindingen naar voren, die terug zijn te voeren op kwalitatief onvoldoende requirements. Een tweede complicerende factor heeft alles te maken met het invoeren van het zogenaamde
demand-supply-model in steeds meer organisaties. Hierbij kunnen requirements worden geinterpreteerd als het 'contract' tussen de business (demand) en bijvoorbeeld de interne ict-organisatie (supply). Requirements worden nog belangrijker als sprake is van een externe ict-organisatie, zoals bij outsourcing.

 

Tekstvak: INFORMATIEANALYSE

Informatieanalyse is de eerste fase in de ontwikkeling van een informatiesysteem. Het doel van de informatieanalyse is om vast te stellen of het ontwikkelen of aanpassen van dat systeem mogelijk is, en wat de consequenties zijn op allerlei gebieden (technisch, economisch, sociaal, organisatorisch, et cetera).
Om hierover een oordeel te kunnen vormen is het nodig om het informatiesysteem in grote lijnen te ontwerpen en zodanig te beschrijven dat de opdrachtgever een afgewogen beslissing kan nemen over het al dan niet (laten) realiseren hiervan.

 

 

Tekstvak: REQUIREMENTS

Requirementsanalyse is het traject dat leidt tot een vastgestelde set requirements. Requirements interpreteren we daarbij als de eisen die stakeholders stellen aan een oplossing. Die oplossing hoeft daarbij niet in een geautomatiseerd systeem te liggen! Omdat requirements geen ander doel dienen dan de eisen van stakeholders helder en eenduidig te definiëren, worden ze in de taal van de stakeholder vastgelegd. Dit maakt requirements toegankelijk, ook voor groepen die minder affiniteit hebben met de producten van een ontwikkelingstraject.

 

EXPERISE

Informatie analyse    
Functioneel / technisch ontwerp
Functioneel / technisch beheer

Kantoorautomatisering 
Pakket trainingen
Databases
Ontwikkeltalen


Back ...
Tekstvak: Onze medewerkers zijn doorslaggevend …. die van U toch ook?

>>>  HRM SUITE — SPECIALISMEN <<<

Tekstvak:  © 2012  by Nice ICT Consultancy - Alle rechten voorbehouden

Disclaimer

TECHNIEKEN

AGILE - SCRUM
UML; ERD; DFD
ASL / ITIL

Microsoft Office Suite    

MS Office / NICE software
SQL SERVER; Oracle; MySQL; MS Access

VB; VBA; PHP