COMPETENTIEGIDS

In de NICE HRM Suite kan uw competentiegids compleet worden geďmplementeerd, zodat een volledig digitaal naslagwerk ter beschikking wordt gesteld.

De competentie module faciliteert naslagfunctionaliteit met betrekking tot de competenties binnen uw HRM-woordenboek. In alfabetische volgorde worden de competenties toegelicht en worden tips aangereikt die door medewerkers zelf, maar ook door leidinggevenden en coaches, gebruikt kunnen worden om te werken aan de ontwikkeling van competenties.

In het eerste onderdeel van de module kan de definitie van de competentie worden ingegeven. Daaronder staat een ‘verbale cartoon’, dat wil zeggen een populaire omschrijving van een persoon die bij uitstek beschikt over de desbetreffende competentie.  Vervolgens worden de ontwikkelbaarheid en de relaties met andere competenties beschreven. De wegingsfactor wordt in samenhang met de ontwikkelbehoefte gebruikt om de ontwikkelinspanning binnen de strategische personeelsplanning inzichtelijk te maken. Ook is mogelijk aan te geven in hoeverre de competentie te ontwikkelen is en welke relaties er zijn met andere competenties.  Hiernaast bidet de HRM Suite de mogelijkheid om alle relevante gegevens met name de ontwikkel- en leervragen, ontwikkel-  en coaching tips alsmede het opleidingenaanbod individueel te administreren.

De overzichten worden gepresenteerd in mooie lay out en kunnen worden geexporteerd in vele formaten, waaronder PDF, XML en SGML.

 


Back ...
Tekstvak: Onze medewerkers zijn doorslaggevend …. die van U toch ook?

>>>  HRM SUITE — COMPETENTIEGIDS <<<

Tekstvak: COMPETENTIES

Competenties zijn inzichten (kennis), vaardigheden (kunde) en houdingen (attitude) van een persoon die nodig zijn om nu en in de toekomst effectieve prestaties te kunnen leveren.

Competenties zijn meetbaar (moeilijk of gemakkelijk), zijn observeerbaar (direct of indirect) en zijn veranderbaar. Competenties helpen te bepalen wat belangrijk is in verband met werving, opleiding, begeleiding, functioneren en evalueren van de medewerkers.

Persoonlijke kenmerken zoals intelligentie, waarden en persoonlijkheid zijn geen competenties. Deze liggen min of meer vast en zijn van invloed op de competenties die iemand bezit. Persoonlijke kenmerken zijn ook van invloed op de mate waarin iemand een competentie (verder) kan ontwikkelen.

Tekstvak:  © 2012  by Nice ICT Consultancy - Alle rechten voorbehouden

Disclaimer