BEOORDELINGSCYCLUS

Niet alle leidinggevenden vinden het nuttig of plezierig om functionerings- en beoordelingsgesprekken te voeren. Vaak wordt aangegeven dat alles vanzelf wel goed loopt, zaken worden tijdens de koffie doorgesproken of de praktijk te klein is om dergelijke gesprekken in te voeren. De meerwaarde laat zich in onderstaande termen beschrijven:

Duidelijkheid verschaffen: Door samen elkaars ideeën en verwachtingen door te spreken, komt u gemakkelijker samen op één lijn.
Storingen in de samenwerking kunnen worden bespreken;
Verborgen onenigheden kunnen worden bespreken;
Maakt een rechtvaardige beloningstructuur mogelijk;
Sturingsmogelijkheid en om te sturen op gedrag, prestatie en motivatie van uw werknemers;
Richting geven aan persoonlijke ontwikkeling van uw werknemers.
Het biedt u de kans om medewerkers te binden aan de organisatie.


De HRM Suite bevat een flexibel mechanisme voor het inrichten van de beoordelingscyclus. De verantwoordelijk HRM medewerker kan zelfstandig de verschillende gespreksoorten binnen de organisatie vorm geven en per gespreksonderdeel de vragen formuleren.

De verschillende wijzen van het scoren op kennis en competenties zijn vooraf geïmplementeerd. Deze Module kan alleen worden gebruikt in combinatie met de Functiegebouw en Competentie modules.


Back ...
Tekstvak: Onze medewerkers zijn doorslaggevend …. die van U toch ook?

>>>  HRM SUITE — BEOORDELINGSCYCLUS <<<

Tekstvak: BEOORDELINGSCYCLUS
Tekstvak:  © 2012  by Nice ICT Consultancy - Alle rechten voorbehouden

Disclaimer

Goed werkgeverschap en een daarbij behorend goed personeelsbeleid krijgen steeds meer aandacht in de praktijk. Men realiseert zich in toenemende mate dat medewerkers geen kostenposten zijn, maar een zeer belangrijke productiefactor. Door beter gebruik te maken van de mogelijkheden van de werknemers, kunnen betere prestaties binnen de praktijk worden geboekt. In dit kader dient de werkgever voldoende aandacht en tijd te besteden aan de beoordelingscyclus. Goed personeelsmanagement kenmerkt zich door een vaste beoordelingscyclus.

Gebruikelijk is dat een beoordelingscyclus beoordelings-, functionerings- en, indien gewenst, coachingsgesprekken omvat. Deze gesprekken bieden de mogelijkheid om medewerkers te binden aan de organisatie, omdat de werkgever op de hoogte is van wat zijn medewerkers willen. In een organisatie waar ruimte is voor persoonlijke en professionele ontwikkeling blijven medewerkers doorgaans langer. Zeker in tijden van recessie en van schaarste van goede professionals is het belangrijk om goede medewerkers ‘binnen’ te houden.